Skip to main content
Monthly Archives

jun 2020

Humanizam i renesansa

O idolima i idealima

Dok sam odrastala, sećam se da nisam imala idole. Nisam se nalazila u priči ‘želim da budem kao ovaj ili onaj’, ali sam imala ideale. Ljude kojima sam se istinski divila, njihovom intelektu, duhu, veštini… I sama sam težila ka tome da sebe ukrasim takvim osobinama ili veštinama.
Sanja Vučić
29 juna, 2020