Skip to main content
Monthly Archives

jul 2021

Humanizam i renesansaSanja Vučić

Uzvodno

Pretpostavljam da je većina vas već upoznata sa činjenicom da se naše telo sastoji od 60% vode te da je hidratacija i snabdevanje tela čistom vodom neophodno za čist i zdrav organizam. A da li ste znali da voda, osim svog fizičkog svojsta, poseduje i druge osobine?
Sanja Vučić
17 jula, 2021