Skip to main content
Monthly Archives

april 2022

Humanizam i renesansaSanja Vučić

O stvarima i stvaralaštvu

Želja da kupujemo i da posedujemo lepe stvari je prisutna u svakom čoveku (posebno ženi). Srećni smo kada kupimo sebi ono što smo dugo želeli, ali ta sreća traje kratko. Znatno kraće nego što je trajala želja da tu stvar posedujemo. Veoma brzo to ushićenje iščili i već svoj fokus prebacujemo na nešto drugo što bi mogli da kupimo da nas usreći... I tako hranimo minusni sistem vrednosti.
Sanja Vučić
10 aprila, 2022
Sanja VučićVaspitanje

Bit(ka) ljubavi

Pametni, analitički umovi kažu da su to: „online generacije, nezainteresovane za svet oko sebe i svoj vlastiti život. Neće da rade, uče, ugnjezdili su se u krilu svojih roditelja, neće da se žene, udaju...“Kažu da su to nezrele Petar Pan generacije,jer neće da odrastu. Sve je to donekle Istina i to zasrtašujuća, jer sa njima takvima, svet nema budućnost. Sve i da je tako, ali niko ne kaže ko im je ukrao budućnost, zašto, kako i ko će im vratiti tapiju na budućnost, koja im pripada...
Sanja Vučić
9 aprila, 2022