Početak...

Onog dana kada se rodi dete rađa se i Majka ali se takođe budi i Ratnica, ta sakrivena Valkira koja čuči u nama i koja je spremna svet da pomeri iz težišta da zaštiti svoje čedo.

Svesne smo svih nedostataka u društvu, svesne smo koliko je teško držati korak sa majčinstvom, karijerom i  ličnim razvojem.

Svesne smo.

Zato smo odlučile da formiramo ovu “komunu” kako bismo napravile mesto na kojem možemo da se upoznamo, povežemo, organizujemo, razmenimo znanja, iskustva… Ali i da se predstavimo svetu u punom sjaju naše multifunkcionalnosti.

Nas nekoliko se našlo na kafici i na glas iznelo izazove sa kojima se svaki dan nosi, pa smo tako došle na pomisao kako bi bilo lepo da posotji neko “bezbedno” mesto za žene (a kada kažemo “bezbedno” mislimo na mesto gde neće postojati spletke, ogovaranja, podmetanja, koškanja, takmičenja…. nego mislimo na mesto gde mogu zaista da se opuste), mesto sa kodeksom časti i ponašanja i mesto istinske razmene.

Moramo priznati da nam je Instagram poslužio kao inspiracija, kada smo videle da se preko te društvene mreže žene organizuju, dogovaraju, formiraju grupe…

Tako smo došle na ideju da formiramo sajt, odnosno, platformu, koja će oblikovati prema potrebama majki. Koja će im poslužiti kao mreža za razmenu, za učenje, prodaju…

I  nastade CHEMAJKA – mreža koja ima za cilj podršku u razvoju i majčinstvu svim majkama, u regionu i širom sveta.

Ovde ćete imati pliku da se upoznate sa “chemajkama”. Sa majkama koje  su inovativne, samouverene i koje hrabro stvaraju neki novi, zdraviji svet.

One su stručnjaci u svojim oblastima, posvećene majke i heroine sage koja se zove “svakodnevnica”.

One će biti ovde da vam pruže iskren i kvalitetan savet, da vas nasmeju, podele ideje i razmene usluge i proizvode sa vama. Biće tu da vas podrže u prvim koracima ka osamostaljivanju, nezavisnosti i samo-ostvarenju…

Svaka je spremila, i ovde sa vama podelila, svoju paletu proizvoda i usluga po posebnim pogodnostima, zato slobodno istražite profile naših majki, upoznajte se sa njima i pišite ako osećate da ste na pravom mestu i da vam ova mreža može pomoći.